Strona główna | O Szymonie | Pomoc Szymonowi | Galeria | Media | Napisz | Linki | Podziękowania

Szymon Szpak

Szymon zmarł 19.07.2018 o 22.40.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się za niego. Dziękujemy wszystkim, którzy materialnie wspierali jego leczenie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


Przemyślenia Mamy Szymona...

Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie kawałek nieba, które może przekazać innym. Dlatego zwracamy się do ludzi o dobrych sercach, o wsparcie finansowe dla naszego Syna Szymona.

Syn jest w śpiączce od prawie 6 lat, miał wtedy zaledwie 15 lat, życie dopiero było przed nim... Dzisiaj ma 20 lat. By do nas wrócić potrzebuje dalszego specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Wiem, że nie każdy dysponuje środkami finansowymi, ale dla Niego także modlitwa jest nadzieją na przyszłość. Rozpowszechnienie tego apelu da Szymonowi iskierkę nadziei. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie dla Szymona w tej trudnej dla Niego drodze powrotu do nas. Dziękujemy z całego serca za wszelka pomoc okazaną naszemu Synowi, za każde westchnienie do Boga o Jego zdrowie. Będziemy wdzięczni za choćby najmniejsze wpłaty pieniężne na podane konta,

każda złotówka to dla Szymona krok bliżej do nas.

    

Jeśli chcesz przekazać 1% od podatku na rzecz Szymona Szpaka:


Od dnia 03 stycznia 2006 r. Caritas Diecezji Gliwickiej posiada status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem (KRS) 0000247809

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy - zamiast budżetowi pañstwa - organizacji pożytku publicznego.

Niniejszym zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o skorzystanie z możliwości odpisu 1% dla Caritas Diecezji Gliwickiej - "na rzecz Szymona Szpaka"

 

 

---------------------------------------------------------------

Wpłaty z Polski.

Numery Kont: wpłaty indywidualne

Parafia Św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 3, 42-286 Koszęcin

48 1240 1343 1111 0010 1336 5649

Imię i Nazwisko wpłacającego, adres (celem otrzymania potwierdzenia wpłaty)
oraz tytułem: „darowizna na rzecz Szymona"
 


Wpłaty z zagranicy:

Konto w $ (dolarach USA): 

Parafia Św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 3, 42-286 Koszęcin

Swift: PKOPPLPW

PL 25 1240 1343 1787 0010 1336 5825

 

Konto w Euro (walucie Unii Europejskiej)

Parafia Św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 3, 42-286 Koszęcin

Swift: PKOPPLPW

PL 79 1240 1343 1978 0010 1336 5779

 

Istnieje też możliwość wpłaty z zagranicy w walucie polskiej - w złotych polskich

Parafia Św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 3, 42-286 Koszęcin

Swift: PKOPPLPW

PL 48 1240 1343 1111 0010 1336 5649

 

 

 

 

Redaktor: ks. Jan Matla - Admin: Robert Kandzia

Liczba odwiedzin: